AVUKATLARDAN TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
1- Ruhsat alacak olanın kimlik fotokopisi
2- Ruhsat alacak olanın 4 adet resmi
3- Vergi levhası (noter tasdikli)
4- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (nüfus müdürlüğünden)
5- Satın alacağı silahın ruhsat fotokopisi
6- Emniyetin vereceği evrağa doktor raporu ve sabıka kaydı
7- Mahalle muhtarından 2 adet ikametgah senedi (fotoğraflı olacak ve silah ruhsatı için yazacak)
8- Muhtardan iki adet nüfus cüzdan sureti
9- Muhtardan 1 adet form 5 kağıdı
10- İkametgahlar ve form 5 kağıdı ile ikametgahının bağlı bulunduğu karakola gidilip ikametgahların arkası tasdik ettirilecek
11- Yarım kapaklı kırmızı dosya
12- İsim-soyadı ve yaş tashihi ve herhangi bir nedenle hakkında mahkeme kararı bulunanlar bununla ilgili kesinleşme şerhi mahkeme kararının tasdikli suretini ibraz etmek mecburiyetindedirler.
13- Dilekçe
14- Bağlı bulunduğu barodan görev belgesi ve avukatlık kimlik fotokopisi

CİRODAN DOLAYI TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER (LTD ŞİRKETLERİNDE İMZAYA YETKİLİ MÜDÜR OLMASI YETERLİDİR-AŞ LERDE İSE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI ALABİLİR)
1- Ruhsat alacak olanın kimlik fotokopisi 2- dilekçe
3- Diğer ortakların kimlik fotokopisi
4- Ruhsat alacak olanın 4 adet resmi
5- Vergi borcu olmadığına dair ve vergi mükellefiyetinin devam ettiğine dair vergi dairesinden alınmış yazı
6- İmza sirküleri (noter tasdikli) (5 yıllık imzaya yetkili) 7- vergi levhası (noter tasdikli)
8- Ticaret odası faaliyet belgesi (aslı)
9- Ticaret sicil gazetesi kuruluş ve son hali (adres değişiklikleri ile beraber) –(noterden)
10- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (nüfus müdürlüğünden)
11- Satın alacağı silahın ruhsat fotokopisi
12- Emniyetin vereceği evrağa doktor raporu ve sabıka kaydı
13- Mahalle muhtarından 2 adet ikametgah senedi (fotoğraflı olacak ve silah ruhsatı için yazacak)
14- Muhtardan iki adet nüfus cüzdan sureti
15- Muhtardan 1 adet form 5 kağıdı
16- İkametgahlar ve form 5 kağıdı ile ikametgahının bağlı bulunduğu karakola gidilip ikametgahların arkası tasdik ettirilecek
17- Yönetim kurulu kararı ( şirketimiz ………tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketimizde …………..görevini yürüten ……………………..in silah taşıma ruhsatı almasında bir sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
18- Kar zarar bilançosu ( ………yılına ait vergi dairesinden onaylı kar zarar cetveli –ayrıntılı bilanço ve …………yılı cirosunun kaç tl olduğunun yazı ve rakamla belirtir vergi dairesi yazısı
19- 2006 yılında silah ruhsatına başvuracaklar için 2005 yılı için olması gereken ciro miktarı 4 700 000 tl (dört milyar yediyüz milyon yeni türk lirasıdır)
20- Yarım kapaklı kırmızı dosya
21- İsim-soyadı ve yaş tashihi ve herhangi bir nedenle hakkında mahkeme kararı bulunanlar bununla ilgili kesinleşme şerhi mahkeme kararının tasdikli suretini ibraz etmek mecburiyetindedirler.

MESKENDE BULUNDURMA RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Dilekçe (kaymakamlık makamına (........ sahibi bulunduğu ........seri nolu tabancayı hibe alarak ev adresimde bulundurma ruhsatı çıkartmak istiyorum...)
2- Satın alacağı tabancanın ruhsat fotokopisi
3- 4 adet resim
4- Emniyetin vereceği evrağa doktor raporu ve sabıka kaydı
5- mahalle muhtarından 2 adet ikametgah senedi (fotoğraflı olacak ve silah ruhsatı için yazacak)
6- Muhtardan iki adet nüfus cüzdan sureti
7- Muhtardan 1 adet form 5 kağıdı
8- İkametgahlar ve form 5 kağıdı ile ikametgahının bağlı bulunduğu karakola gidilip ikametgahların arkası tasdik ettirilecek
9- Kimlik fotokopisi
10- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (nüfus müdürlüğünden)
11- Yarım kapaklı kırmızı dosya
12- İsim-soyadı ve yaş tashihi ve herhangi bir nedenle hakkında mahkeme kararı bulunanlar bununla ilgili kesinleşme şerhi mahkeme kararının tasdikli suretini ibraz etmek mecburiyetindedirler.

SİGORTALI İŞÇİ SAYISINDAN DOLAYI TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER
1- Ruhsat alacak olanın kimlik fotokopisi
2- Diğer ortakların kimlik fotokopisi
3- Ruhsat alacak olanın 4 adet resmi
4- Vergi borcu olmadığına dair ve vergi mükellefiyetinin devam ettiğine dair vergi dairesinden alınmış yazı
5- İmza sirküleri (noter tasdikli)
6- Vergi levhası (noter tasdikli)
7- Ticaret odası faaliyet belgesi (aslı)
8- Ticaret sicil gazetesi kuruluş ve son hali (adres değişiklikleri ile beraber) –(noterden)
9- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (nüfus müdürlüğünden)
10- Satın alacağı silahın ruhsat fotokopisi
11- Emniyetin vereceği evrağa doktor raporu ve sabıka kaydı
12- Mahalle muhtarından 2 adet ikametgah senedi (fotoğraflı olacak ve silah ruhsatı için yazacak)
13- Muhtardan iki adet nüfus cüzdan sureti
14- Muhtardan 1 adet form 5 kağıdı
15- İkametgahlar ve form 5 kağıdı ile ikametgahının bağlı bulunduğu karakola gidilip ikametgahların arkası tasdik ettirilecek
16- Yönetim kurulu kararı (şirketimiz ………tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketimizde …………..görevini yürüten ………………….in silah taşıma ruhsatı almasında bir sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
17- İşyerine ait SSK kartının sureti
18- SSK dan tasdikli ve işçi sayısının ve ödenen primin tuttuğuna dair SSK dan tasdikli evrak ( geriye dönük 1 senen toplam 50 işçinin SSK priminin ödenmiş olması gerekir, buda 18 Bin işgünü yapar)
19- Dilekçe
20- Yarım kapaklı kırmızı dosya
21- İsim-soyadı ve yaş tashihi ve herhangi bir nedenle hakkında mahkeme kararı bulunanlar bununla ilgili kesinleşme şerhi mahkeme kararının tasdikli suretini ibraz etmek mecburiyetindedirler.

CAN GÜVENLİĞİNDEN TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLER İÇİN İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe (can güvenliği belirtilecek)
2- Nüfus cüzdan fotokopisi
3- 1 adet resimli ikametgah belgesi (bağlı bulunduğu karakola muhtardan alınan form 5 kağıdı ile gidilip tasdik ettirilecek)
4- Emniyetten alınacak belgeye (doktor raporu ve sabıka kaydı alınacak)
5- 4 adet vesikalık fotoğraf
6- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (nüfus müdürlüğünden)
7- 1 adet yarım kapaklı kırmızı dosya
8- Yaptığı işle ilgili belge (ticaret sicil gazetesi-vergi levhası-ticaret odası faaliyet belgesi-imza sirküleri veya imza beyannamesi hepsi noter tasdikli)
9- Vergi mükellefi ve vergi borcu bulunmadığına dair yazı
10- İsim-soyadı ve yaş tashihi ve herhangi bir nedenle hakkında mahkeme kararı bulunanlar bununla ilgili kesinleşme şerhi mahkeme kararının tasdikli suretini ibraz etmek mecburiyetindedirler.
11- Alacağı silahın arkalı önlü ruhsat fotokopisi
12- Bir adet nüfus cüzdan sureti

İŞYERİ BULUNDURMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER (ŞAHIS FİRMASI İSE BU İŞYERİ KENDİ ÜZERİNE OLMASI GEREKİR-ŞİRKETSE ORTAKLIĞI BULUNMASI GEREKİR)
1- Ruhsat alacak olanın kimlik fotokopisi
2- Diğer ortakların kimlik fotokopisi
3- Ruhsat alacak olanın 4 adet resmi
4- Vergi borcu olmadığına dair ve vergi mükellefiyetinin devam ettiğine dair vergi dairesinden alınmış yazı
5- İmza sirküleri (noter tasdikli)
6- Vergi levhası (noter tasdikli)
7- Ticaret odası faaliyet belgesi (aslı)
8- Ticaret sicil gazetesi kuruluş ve son hali (adres değişiklikleri ile beraber) –(noterden)
9- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (nüfus müdürlüğünden)
10- Satın alacağı silahın ruhsat fotokopisi
11- Emniyetin vereceği evrağa doktor raporu ve sabıka kaydı
12- mahalle muhtarından 2 adet ikametgah senedi (fotoğraflı olacak ve silah ruhsatı için yazacak)
13- Muhtardan iki adet nüfus cüzdan sureti
14- Muhtardan 1 adet form 5 kağıdı
15- İkametgahlar ve form 5 kağıdı ile ikametgahının bağlı bulunduğu karakola gidilip ikametgahların arkası tasdik ettirilecek
16- Yönetim kurulu kararı ( şirketimiz ………tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketimizde …………..görevini yürüten ……………………..in silah bulundurma ruhsatı almasında bir sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
17- Yarım kapaklı kırmızı dosya
18- İsim-soyadı ve yaş tashihi ve herhangi bir nedenle hakkında mahkeme kararı bulunanlar bununla ilgili kesinleşme şerhi mahkeme kararının taktikli suretini ibraz etmek mecburiyetindedirler.
19- Dilekçe (........ sahibi bulunduğu ........seri nolu tabancayı hibe alarak iş yeri adresimde bulundurma ruhsatı çıkartmak istiyorum...)

MÜTEAHHİTLER TAŞIMA RUHSATI İSTENEN BELGELER
1- Ruhsat alacak olanın kimlik fotokopisi
2- Diğer ortakların kimlik fotokopisi
3- Ruhsat alacak olanın 4 adet resmi
4- Vergi borcu olmadığına dair ve müteahhitlik'ten vergi mükellefiyetinin devam ettiğine dair vergi dairesinden alınmış yazı
5- İmza sirküleri (noter tasdikli)
6- Vergi levhası (noter tasdikli)
7- Ticaret odası faaliyet belgesi (aslı)
8- Ticaret sicil gazetesi kuruluş ve son hali (adres değişiklikleri ile beraber) –(noterden)
9- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (nüfus müdürlüğünden)
10- Satın alacağı silahın ruhsat fotokopisi
11- Emniyetin vereceği evrağa doktor raporu ve sabıka kaydı
12- Mahalle muhtarından 2 adet ikametgah senedi (fotoğraflı olacak ve silah ruhsatı için yazacak)
13- Muhtardan iki adet nüfus cüzdan sureti
14- Muhtardan 1 adet form 5 kağıdı
15- İkametgahlar ve form 5 kağıdı ile ikametgahının bağlı bulunduğu karakola gidilip ikametgahların arkası tasdik ettirilecek
16- Yönetim kurulu kararı ( şirketimiz ………tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketimizde …………..görevini yürüten ……………………..in silah taşıma ruhsatı almasında bir sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
17- Yarım kapaklı kırmızı dosya
18- İsim-soyadı ve yaş tashihi ve herhangi bir nedenle hakkında mahkeme kararı bulunanlar bununla ilgili kesinleşme şerhi mahkeme kararının tasdikli suretini ibraz etmek mecburiyetindedirler.
19- Dilekçe
20- Müteahhitlik karnesi fotokopisi noter tasdikli ve iş bitirme belgesi (bitirilen iş 1 yılı geçmemiş olacak)

KUYUMCU ŞİRKETİNDEN DOLAYI TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER
1- Ruhsat alacak olanın kimlik fotokopisi
2- Diğer ortakların kimlik fotokopisi
3- Ruhsat alacak olanın 4 adet resmi
4- Vergi borcu olmadığına dair ve vergi mükellefiyetinin devam ettiğine dair vergi dairesinden alınmış yazı
5- İmza sirküleri (noter tasdikli) (5 yıllık müdür atanması gerek)
6- Vergi levhası (noter tasdikli)
7- Ticaret odası faaliyet belgesi (aslı)
8- Ticaret sicil gazetesi kuruluş ve son hali (adres değişiklikleri ile beraber) –( noterden)
9- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (nüfus müdürlüğünden)
10- Satın alacağı silahın ruhsat fotokopisi
11- Emniyetin vereceği evrağa doktor raporu ve sabıka kaydı
12- mahalle muhtarından 2 adet ikametgah senedi (fotoğraflı olacak ve silah ruhsatı için yazacak)
13- Muhtardan iki adet nüfus cüzdan sureti
14- Muhtardan 1 adet form 5 kağıdı
15- İkametgahlar ve form 5 kağıdı ile ikametgahının bağlı bulunduğu karakola gidilip ikametgahların arkası tasdik ettirilecek
16- Yönetim kurulu kararı (şirketimiz ………tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketimizde …………..görevini yürüten ……………………..in silah taşıma ruhsatı almasında bir sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
17- Şahıs firması ise kuyumcular odasından üyelik belgesi varsa kimlik kartı fotokopisi
18- Belediyeden alınmış işyeri ruhsat fotokopisi (noter tasdikli)
19- Yarım kapaklı kırmızı dosya
20- İsim-soyadı ve yaş tashihi ve herhangi bir nedenle hakkında mahkeme kararı bulunanlar bununla ilgili kesinleşme şerhi mahkeme kararının tasdikli suretini ibraz etmek mecburiyetindedirler.
21- Dilekçe

Demka Silahçılık olarak RUHSATLI SILAHLARINIZA;

Her türlü tamir ve bakım 
Beyaz krom
Siyah krom
Nakış isleme - Gravür işleme 
Altın kaplama
Titan kaplama
Füme kaplama çeşitleriyle 
"Silahını seven, silahına gönül veren" dostlarımıza hiznet vermekten Onur ve Gurur duyuyoruz...

Balıkesirde Silah seven, silaha gönül veren dostlarımıza: silahına en iyi periyodik bakım onarım yapmak, orijinal yedek parça ve aksesuarlar sunmak ve teknik yardımda bulunarak silahınızı daha bakımlı daha kullanışlı hale getirmek için ALTIEYLÜL İLKOKULU arkasındaki işyerimizde sizleri bekliyoruz.

MKE Mermi Bayii olan DEMKA SİLAHÇILIK LTD.ŞTİ. MKE menşeili tüm 9 mm - 9 mm Kısa - 7,65 mm - 9,65 mm (special) - 6,35 mm - 9,65 mm Normal S&W  mermi çeşitleriyle hizmetinizdedir.

GÜVENLİK OKULLARINA, ASKERİ BİRLİKLERE ve DİĞER RESMİ KURUMLARA MKE MERMİ SATIŞI YAPILMAKTADIR...

Balıkesir Silah Kaplama  |  Balıkesir Av Tüfekleri  |  Av Fişekleri  |  Çakı ve Bıçaklar  |  Site içi arama  |  Av Aksesuarları


...WEB SİTEMİZDEKİ SİLAH RESİMLERİ TEŞHİR AMAÇLIDIR...

   
DEMKA SİLAHCILIK
Silah Tamir, Krom Kaplama, Gravür Kaplama, Av Malzemeleri
Aktif Ziyaretçi : 5 | Bügün Tekil : 216 Toplam Ziyaret : 4025612